Babad Nusa Penida


BABAD NUSA PENIDA FERSI BUKU AKSARA BALI DI NUSA PENIDA

Kasinurat  olih         : Mangku Tude GembrongSanti srama              : Banjar Nyuh. Desa Pakraman Nyuh Kukuh. Desa Ped.Nusa    Penida. Klungkung.Puput sinurat           :  02/08/2000

Rahajeng ngawacen, mogi2 ngamolihang pikenoh, wastu sida nyinahang sane patut kagega, saha sampunang lali ngawacen babad2 sane siwosan pinaka dasar sajeroning mastikayang sane patut, Babad ring sor puniki kasinahan ipun polihang tityang ring Nusa Penida sane marupa buku ngangge aksara bali lan katedun manut ring babon nyane. Indike puniki tityang margiang boya sangkaning tan matutang babad2 sane sampun kawedar utawi sane sampun ngalimbak, sake mawon matatujon mangda sinah sane kabawos patut antuk ida dane sang sane purun ngawacen babad puniki, dening makatah babad2 sane ngalimbak.

OM  Awignamastu nama sidyam.

Iti tingkahing pretiwi,  turhana gunung luwur,  tan hana manih ngaluwuring gunung ika, ika ngaran linggih Bhatara Brahma, Wisnu, Iswara, linggih Sang Hyang Siwa Pasupati, muang Bhetari Rohini, ng , Bhatari Uma,  ring pretiwine kabeh, iti hana tingkahing tattwa, I Renggan,  ng, Hana saking prenah kompyang I Dukuh Jumpungan, ng, Hana rawuh ya saking gunung Jambu Dwipa, ng, saking    Majepahit.

I Dukuh Jumpungan ya hana ngaran saking putran Bhatara Guru, muang I Mranggi,  putran Bhatara Guru,  Sangkaning ya mewasta I Dukuh Jumpungan, dwaning ya dados dukun, dening ya ngusadanin Bhatara Bhatari kabeh. Ika ya   mearan I Dukuh Jumpungan, apan ya sakti, tur prajnyan, wicaksana, Putran I Dukuh Jumpungan muang I Mrahim, maduwe putra macaling, mearan I Mrajeng  I Mrajan ika, ng.

Dados I Mrajan merabi ring Ni Lundah, maduwe putra mearan I Kundur Kundur. Ya merabi ring Ni Lumi, putra I Renggan. Ya merabi ring Ni Mrahim, mduwe ya putra meran I Gutra, I Mecaling, mearan Ida Ratu Gede Dalem Nusa. Sametone mearan I Agung Dalem Sehang. Hana mearan Ni Tolih, Ni Pari, I Angga, I Runa. samiya hana ring jagat Nusa.

I Dukuh Jumpungan, anggaweluluwan ring Penida, pitung rahina ya ngwangun ring Penida, lawut ya agya, raris I Dukuh Jumpungan ya magenah ring tepining segara ring luluwan Penida, ring jagat Nusa, Dewane ring pucak Gunung Mundi meraga istri, mearan I Dukuh Cemeng, Sesai ya akarya kain kasa, tur hana Dewa mula irika, ng, Dewa Ni Rohini, magenah ring pucak gunung Mundi jagat Nusa  Penida,

Dewane sane magenah ring tepining segara tukad penida, ng, sesai makarya kain blacu, dukne ya wawu rawuh prapta ring jagat Bali, saking gunung Jambu Dwipa, sareng I Dukuh Jumpungan, raris ya ke jagat Nusa Penida, apwan ya rumuhun magenah ring Penida, sangkan hana Nusa Penida. I Dukuh Jumpungan duk kari r    ing Jagat Bali presida dening I Dukuh Jumpungan nambat – nambat Bhatara Bhatari kabeh. Ingaraning Dewa Nawa Sanga, I Kober Putih, I Kober Kuning, I Kober Ireng I Kober Bang, I Kober Manca Warna, magenah ring jagat Gelgel Bali,

sane     malinggih ring pucak gunung agung, ng, Bhatara Brahma, Bhatara Wisnu, Bhatara Iswara, muang Sang Hyang Siwa Pasupati, muang Dewi Putri, ng, Bhatari Uma, muang Dewa di Toh Langkir, tur Dewa Bhatara Sambhu, Dados hana kayun Ida sane malinggih ring pucak gunung agung, tan becik rikalaning macingak ring gunung jagat Nusane ring pucak Mundi, apan ya istri ngaran, tan wenang tegehan ya, lawut kelangseg gunung Mundine, apan ya landung tegeh,  magolengan antuk Ida Bhatara sane malinggihring pucak gunung agunge ring jagat bali, dados ebah mabriyug gunung jagat Nusa Penida, ya ebah ring kelod kangin, pcaknyane ya kewastanin Bukit Tunjuk Pusuh, ng, dados ya kebrahmantyan Dewane sane melinggih ring gunung Nusa Penida, dados I Renggan prenah kompyang I Dukuh Jumpungan ya nunas panugrahan ring Bhagawan Wiswa Karma, tur digelis ya uning, tur prajnyan ya ngawe prahu    muang sarwaning wwangunan, tur hana manih Bhatara Ghana ngalugrahin I Dukuh Jumpungan saluiring pacang hana, Idep nyane I Dukuh Jumpungan, tur Bhatara Bruna aweh ya panugrahan I Renggan tan bisa mati – mati,

I Renggan lawut hana idepnyane, ya pacang mintonin idep nyane ene, apan nia ngamolihang panugrahan saking Bhatara Ghana, ring Bhatara sane malinggih ring pucak gunung agung ring jagat Bali, apan idepnyane I Renggan banget kebrahmantyan, dados ya I Renggan idepnyane lakar nrejang gunung agung jagat Baline dening prahu, lawut katuwunang prahune ring tepining segara penida, dwaning Ida Bhatara ring Toh Langkir ring pucak gunung agung sampun Ida macingak, raris Ida aminta tulung  ring Bhatara Indra, ednsida ya kalah I Renggan, Dados Ida Bhatara Indra eling ring I Renggan, ya kicen panugrahan ring Ida Bhatara Baruna,tur kepastu ya I Renggan tanbisa matiedning Bhatara Baruna, dados tangkil Ida manih Bhatar Indra ring Ida Bhatara Baruna, mangda sida pacang munahang idep kesaktyanne I Renggan, nanging hana sabdan Ida Bhatara Baruna, ring Ida Bhatara Indra, tandadi ya pejahang I Renggan, lawut Ida Bhatara Indra memargi tur angadeg nyantosang ring jagat Nusa Penida ring bucu kaja kawuh Ida nyantosang tur manyingakin, raris rawuh sampun prahune I Renggan, ring segarane melayar, manuju ke uttara. Lawut Ida Bhatara Indra nengkejutin, Ih dadi iba prahu umben melayar ring segara, pacang kija iba jani, dados rikalaning prahune mebatekan, ri sedeng kenceng layar nyane medaging angin mebatekan, dadi cengangelan ya I Renggan, tur ngenggalang ngelebangin talin layare, dwaning ya I Renggan kadi kedadak mirengan sabda ring tepining jagat Nusa Penidane, dening sampun kalintang layare medaging angin,  dadi nyelempang prahunyane I Renggan kelem asibak, dadi ento kranane ya mehadan Tanjung Jalumpang jagat Ceningane,  layar  bidak nyane enu ya ngenah putih kelep – kelep, ento keadanin jagat Lembongan, dwaning kepanggih kecingak saking jagat Nusa Penida, ring tepining jagat Nusa kaja kawuh, ento ya mekrana madan Tanjung Kuning,

Tanjung Akuh, dwaning ngantos malingkuh kacingak saking irika. dadi makejang putrane I Renggan ya pada macebur melangi ring segarane,  ya pada ngarereh ring tepining jagat Nusa Penida, risampune sami presida nyujur tepining jagat Nusa Penida, sesampune sami presida rawuh ring jagat Nusa Penida, dados ipun I Renggan kari maduwe manah kebrahmantya mantuk ring Bhatara ring pucak gunung agung, kagiyat I Renggan, malih angwangun prahu, lawut kemargiang prahune, kasorogang saking dangin bukit Tunjuk Pusuh, kaselag di tengah lolowan jagat Nusa Penidane, manuju ke uttara, ngantos  sampun rawuh ring segara, risada kala ika, ngantos pegat sahak jagat Nusa Penidane pinih wetan ngantos doh pisan, sangkaning punika ya kewastanin jagat Sasak, dados manih prahune I Renggan tan sida pacang anrejang gunung jagat  Baline, dwaning ya taler kacingak antuk Ida Bhatara ring Toh Langkir, dados manih Ida Bhatara aminta lugraha ring Bhatara Baruna, lawut kategul prahune I Renggan, raris kapuket dening gurita, ngantos tan sida maglunjitan, sekadi batu magumi prahune I Renggan, dados ya punika kewastanin Batu Byaha, dados kalah punah      idrep nyane I Renggan,

Kacarita ya I Renggan, mapinunas saking genah prahune ika, sampun prahune ika merupa Bukit Batu Byaha, saking irika ya mapinunas kesarengin antuk putran nyane sami, ya  I Gutra nunas jagat Nusa Penidane kabeh, kalugraha pinunas nyane I Gutra ring Ida Bhatara saking gunung agung, tur kanyenengang dados Dewa Nusa Penida, ng, magenah I Gutra I Mecaling ring Bias Mentig, sametone I Dalem Sehang, magenah ring Baingin jagat Nusa Penida, lawut Ida angamel jagat Nusa Penidane kabeh, dados Ida anyeneng ratu Dalem Nusa, malinggih Ida ring Baingin, ng. I Dukuh  Jumpungan taler magenah ring Jagat Nusa, ring tepining segara tukad penida, putran I Dukuh  Jumpungan sami taler polih genah, sane areng magenah ring tepining tukad penida Ida taler mekarya kain blacu, sane magenah ring jagat Ceningan ring Bakung, Ida taler mekarya kain lilam, I Byareka Ida magenah ring Sakenan Jungut Batu, sane kari Dewane ring Bukit Batu Byaha Ida mearan I Jurang, sane istri Ida mearan I Yarum, ng, Dewane ring Padang Bai Ida mearan I Rangga, Dewane ring Sakenan Bali Ida mearan I Rana, Dewane sane istri ring Goa Lawah  Ida mearan Ni Puri, Dewane ring segara mearan ya I Renes, Dewane ring Bias Mentig  Nusa Penida Ida  mearan I Gutra I Mecaling, ng,

Dewa ring Dalem Nusa. Dewane ring Tunjuk Pusuh mearan I Tolih, sametone I Dalem Sahang, ng, magenah ring jagat Nusa Penida ring Baingin, Ida angamel jagat Nusa Penidane kabeh, nanging hana idep nyane cacad, saluiring hana panjak Nusa ya ngelah pyanak jegeg, mangda ngaturang ring Ida Dalem Sehang, arahina     wengi wong istri ika. Dadi sayan ageng meweh panjak Nusane kabeh, dados tangkil panjak Nusane, sampun merasa akweh pada nguningang ring sameton Ida Dalem Sahang sane malinggih ring Bias Mentig, sane mearan I Gutra I Mecaling, dados Ida tan kengin maduwe adi sameton makta idep ala, raris metangi tur memargi Ida I Gutra I Mecaling, pacang mituturin Ida Dalem Sehang           wus prapta ring genah Ida Dalem Sehang, lawut mujar Ida I Gutra ring Ida Dalem Sehang. Eda adi buka keto angawa idep, dening adi angamel jagat Nusa ne kabeh, mula adi patut mituturin panjak kabeh ane angawa idep ala, eda adi angawenang panjak adine meweh, nora patut adi buka keto, lawut mesawur Ida Dalem Sehang Ih beli dening tityang kojaranga angamel jagat Nusane kabeh, nah ento ciriang tityang panjak Nusane  suba sbakti, pada ebah sumuyug, pada rep tekening tityang, ento cirin tityang kanggo angamel jagat Nusa Penidane kabeh. Malih mawujar sira I Gutra I Macaling, yaning keto pelaksanan adi, ento marupa idep Adarma, ng, amrih sukaning idep, amrih sukaning awak, Nora wenang Sang angamel jagat angwaw idep ala, risada kala ika, Ida Dalem Sehang, masemu jengis tur kebrahmantyan ring rakan Idane I Gutra I Mecaling, malih pisan I Gutra mabawos ring arin Ida, yan mangkana sumitanta ring rakanta, pinih becik adi lebang wewidangan adi ngamel jagat Nusane, tur suwudang adi dadi ratuning jagat Nusa Penidane, apan tan manut pangelaksanan adi teken linggih adine.

Sehantukan Ida Dalem Sehang tan presida kabecikang malih antuk rakan Idane, irika I Gutra I Macaling, maidep pacang nandingin arin Ida Dalem Sehang, premangkin dados I Gutra I Macaling sahasa ngunus senjata kris luwih, sahasa Ida nebek – nebek Ida Dalem Sehang, nanging tan sida Ida I Gutra I Macaling pacang ngalahang ngemademang I Dalem Sehang, dados merarian I Gutra I Mecaling.ng. Raris mapinunas I Gutra I Mecaling ring Dewane ring gunung agung, Asung ya lugraha tekening  I Gutra I Macaling, kaewehin Ida Padang Kasna, rupan padange ika sami putih – putih, akeh ya wenten ring gunung agung Besakih, lawut winantranin tur kepasupatiyang Padang Kasna ika, raris dados marupa Padang Kasna ika, wusan ya mapasupati marupa ya dadi anak alit, dwaning ya sampun meraga duwur, raris kewastanin I Dalem Dukut, tan mari Ida Dalem Dukut mangkin keaduang ngelawan Dalem Sehang, I Dalem Dukut angawa keris Ratna Kencana, tur      kedagingin paruh ning manuk Dewata, mangda sida ngemademang I Dalem Sehang, Ida Dalem Dukut kairing antuk I Gusti Jelantik Bogol, dados hana ujar Ida Dalem Sehang sadurung Ida pejah, nah ene beli nyak lakar mati Nanging disubane beli ngalahin mati, kewala gaenang beli palinggih ring tepining Jagat Nusane, ne ring tepining segara kaja kangin, ditu beli gaenang palinggih Meru tumpang Solas. Tur keadanin Batu Medawu, apan pematin beline mati kedawuhin, beli pacang mati ngalahin iraka beli adi, tur toya danune hana ring pucak gunung Mundi ne, ento aban beli ke segara. lawut sang kalih maperang rames, saling tebek katebekin,  akeh panjak pangiringe mati ring payudan, raris katimbalin Ida Dalem Dukut anebek Ida Dalem Sehang, rikala ika Ida Dalem Sehang pejah. kapejah dening Ida Dalem Dukut, dados kairing pejah Ida Dalem Sehang sareng I Gusti Jelantik Bogol, sareng akeh taler panjak – panjake mati, sisan panjake mati kari ya kewastanin Si Wayan Si Made Si Nyoman Si Ketut, sawusan maperang lawut nyat toyan danune ring pucak gunung Mundine, rawuh mangkin ya twara ngenah danune ring pucak gunung Mundine ring jagat Nusa Penida. raris Ida Dalem Dukut mangda angamel jagat Nusa Penidane, saking Igutra Imacaling ngandikain Dalem Dukut,

Ida I Gutra I Macaling Ida dadi Patih Agung, meparab Ida Ratu Gede Papak Badeng Dalem Nusa Penida, madegah Ida ring  jagat Ped Nusa Penida, taler Ida mearan Dalem Nusa, ng, magenah Ida ring lor ring tepining segara nampek, Ida Dalem Dukut magenah ring Daksina,  genah Ida I Macaling Papak Badeng, Ida Dalem Dukut duk Ida wawu ngamel jagat Nusa Penidane kabeh, Ida sesai kayun memargi mapikat titiran, tur katututin Ida ngesai Ida Dalem Dukut, antuk Ida Dalem Mecaling I Ratu Gede Papak Badeng, sane dados pepatih Ida Dalem Dukut, Rabin Ida Dalem Dukut, I Ratu Ayu Mas Maketel, sadina – dina ring puaregan, kesarengin putri Ida istri, ng, Ni Ratu Ayu Mas, magenah Ida ring Taman, dwaning ngerahina Ida Ratu Ayu Mas Maketel mekarya ajengan ring pwaregan, dados keni tangan Ida Ratu Ayu Mas Maketel, dening gigi kikian, jarin tangan Idane keni kakikih edning gigi pangikiane, rikalning Ida ngikih klapa pacang anggon Ida anglawanin ajengan,

dados barak sami tain kikiane ika, dening ya keni rah jarijin Ida Ratu Ayu Mas Maketel, dados tan presida Ida manih pacang             ngarereh klapa, sehantukan Ida wantah istri – istri ring puri, dados kadurusang keanggen kelapa ika, keratengang kebaksen, risampune Ida Sang Hyang Surya makibeh kawuh, lawut rawuh rabin Idane, ng, I Dalem Dukut, kesarengin antuk Ida I Dalem Macaling papatih Agung, dwaning kalintang luwe Ida makekalih, dados keaturina rayunan, tur toya mewadah caratan, wusa Ida sareng kalih amgajengang toya, lawut Ida amangan           sareng kalih, pada tan mangitung paran – paran, ri sampun wusan Ida amangan, wawu hana ujar pitaken Ida I ratu Gede Dalem Macaling, ring Ida Ratu Ayu Mas Maketel, utawi rabin Ida Dalem Dukut, Ih Ayu Mas, kenken dadi barak endih makejang sambel gagecok kelapane, turmaning nyak ya dadi melah, lan jaen pisan, apa ento dagingin adi. raris matur Ida I Ayu Mas Maketel, ring Ida Dalem Macaling, tityang wantah ngalungsur kaiwangan tityange puniki ring beli sareng kalih, saiwang – iwang tityange puniki, dwaning tan wenten sangkaning manah tityange angawe marupa kadi iki, taler tityang ngalungsur geng sinampura, ring anggan beline sareng kalih, dwaning saking jarijin tangan tityange keni polih kikih ityang, antuk punika gigin pangikiane, punika dados mawinang sami kelpane abang, saking rah tangan tityange medaging, nanging boyaja sangkaning manah tityang mangda kelpane asapunika, wenten manah tityange malih ngrereh klapa, sadwaning tanwenten anak lanang panggih tityang,

dados kelapa punika durus anggen tityang gagecok, tineresin tityang, gantin tityang mangda medaging iwang, kalintang langkung iwang tityange ring anggan beline, sangkaning tityang dados ngaryaning beli sareng kalih mapikayun ala, yaning tan dados lungsur tityang ring anggan beli sareng kalih, kemawon malih tityang ngalungsur ring beli sareng kalih, punika sami boya sangkaning manah tityange, mangda tangan tityange asapunika, ngantos ginegul tityang dening kasa, indayang beli suryanin sareng kal;ih tangan tityange puniki. Nah yening keto tatwan adi adine, eda topanjangan adi ring beli, dwaning beli amangan sekadi biasa sareng kalih, sumingkin idep beli ne ledang, risampun beli neda tan sida surud – surud idep beline amangan, dening ya merasa sayan – sayan luwung. Dados hana tatwan Ida manih Dalem Dukut, yaning kene rasan luwung nyane, gagecok ane winangan, mirib luwung iwak manusa, dados masawur Ida Dalem Macaling, mirib luwung jati, yaning hana mirib jati, dadi manih hana tatwan Ida Dalem Dukut ring Ida Dalem Macaling, tatwa sasingidan, nah ne hana wong rare sesai ya mae melali diwangan, beten taru bunute, sesai ya melali mae, ento tegarang ambil jogot sawiji, dening hana dina rawuh, Coma Kajeng Kliwon, raris eling Ida Dalem Macaling, ring tatwan Ida Dalem Dukut, lawut Ida Dalem Macaling angambil rare ento sawiji, rikala surup suryane kawuh, irika Ida ngambil ring batan bunute ring jaba, nyogot Ida sawiji, raris Ida meratengan awengi ika, lawut Ida mapesta awengi, dwaning sampun pada kerasayang Ida pada melah, dados Ida satunggil dina Kajeng Kliwon,

Ida ngambil wong rare sawiji – sawiji, anyelat molas rahina, satunggil dina Kajeng Kliwon Ida makarya Pesta, dados sayan wengi jagat Nusane tenget kabeh, dados sayan meweh panjak Nusane kabeh, yaning kene satunggil Kajeng Kliwon, wong rarene tetep ialang sawiji – sawiji, irika diwangan di batan kayu bunute ring jaba puri, dwaning asapunika pariindi kan jagat Nusa Penida, raris tangkil wit okan I Gusti Jelantik Bogolke Klungkung  Bali Gelgel, peaya parek ring Ida Dalem Watu Renggong ring Klungkung Gelgel, lawut dane tan wani magenah ring Ped, dados dane magenar ring Sompang Jagat Nusa Penida, Kagiyat rawuh Ida Dalem Watu Renggong ring Jagat Nusa Penida ring Ped, dwaning Ida arsa ring manah maduwe sameton asapunika, sumingkin agung yukti kebrahmantyan Ida ring kayun Ida Dalem Watu Renggong, risedek Ida Dalem Dukut ring jaba diwangan, ring batan taru bunut ring diwang, jeg rawuh Ida Dalem Watu Renggong lawut nyagjag tur amujar, Ida Dalem Watu Renggong ring ajeng Ida Dalem Dukut, Ih adi Dalem Dukut, sing je adi patut adi dadi manusa amangan iwak manusa, mirib tusing adi totosan Dewa, isin alasan mirib adi dadi jadma kene, patutke penglaksanan adi buka kene, manusa amangan manusa, tanbina ya i sato idep adine, lipya mirib adi ring kamimitan, dening kene idep laksanan adine, agung dosa kuang pati saja adi, lipya ring ketatwan lipya ring linggih, lipya ring tutur aji, tanpa sipat manusa adi numitis, angelarang darmaning Raksasa, lipya ring darmaning ratu            jagat, yaning kenen abet adi ngisi jagat, tan patut adi maurip, wenang adi kapejah den sira kaka, mangke adi kapejah dening beli, apan adi angawa idep ala, ng, iki dadi ila – ila dahat. dadi hana sabdan ida amatra Ida Dalem Dukut, inggih beli tityang wantah ngiring wacanan beline pacang kepademang, dening yukti langkung idep tityange ala puniki,

dening sampun puniki wirasayang tityang, getih iwak imanusa, anggen tityang sampun nagingin urabkelapa makikih, dwaning getih kari matah punika sampun polih wirasayang tityang, tan wenten malih  pacang ada nandingin wirasan becike punika, dados gagecok kelapane punika, mangda beli taler mekarya gagecok bang, risampun tityang pejah, yan pacang Puja Wali ring Khayangan yadyan ring Paumahan, mangda  taler beli ngandikayang sami, getih bawine ginanggon, mula ika wirasayang tityang ane madan uttama melah luwung, nanging taler beli mekarya gagecok  putih, inggih asapunika atur pariwekas tityange nering beli mangkin, inggih mangda taler beli eling, rawuh ring wekasan mangda eling, tityang mangkin nunas pejah, lawut Ida  Dalem Watu Renggong anrejang raris anebek ring jaba, lawut pejah Ida Dalem  Dukut ring Jaba Puri, dados tan dadi layon Idane pacang kapundut ring Puri, tan dados kabresihang ring jroning Puri, apan ya pejah ring jaba diwangan Jero  Purine, nuang yan mati doh, nuang mati ring alase, tan wenang ika ginawa  bresihin ring jroning karang paumahan, apan ika, ng, mati ala, tan wenang ika ginawa ring jroning karang, mangda tan kasusupan karang umahe dening Bhuta Kala Kali, yaning ya pejah jroning karang umah, ika wenang bresihin ring jroning karang umah, wusan sampun mabresih  layon Ida Dalem Dukut ring jaba, lawut irika ring jaba Ida kekaryanin Palinggih, ring batan taru bunute Ida Dalem Dukut, dados kantun rabin Idane ring Puri, I Ratu Ayu Mas Maketel, sareng putrin Ida sane istri I Ratu Ayu Mas, taler kesarengin Ida dening Ida I Gutra I Macaling, I Da meparab Dalem Nusa, malinggih Ida ring uttara ring tepining segara, taler kari kayun Ida amangan iwak manusa, dados manih Ida Dalem Watu Renggong, kayune mangkin pacang nugel caling nyane I Dalem Nusa, dados Ida Dalem Nusa tan kayun Ida pacang matugel caling nyane, yan matugel caling tityange, tan sida angtuk tityang pacang amangan, dados mesawur Ida Dalem Watu Renggong, sada alus banban,

nah de adi keto, dadi adi amangan nanging rikalaning Sasih, Ka, 6, Ka, 7, Ka, 8, nanging yan hana medaging ciriring arep jebag manusane, hana cirinia, rwaning Pandan, tur matorek pamor matampak dara rwaning pandan ika, lawut ginantung ring arep jebag pakarangane mapatibuluh tajep, yan hana buka ketocirin nyane, tan wenang adi memaksa janma ring pakarangan ika, ane cen ja tusing maciriento wenang adi memaksa amangan ika, raris katugel caling Ida Dalem Nusa ring gunung agung Besakih, dados keambil caling nyane dening rabin Ida Dalem Watu Renggong. Dwaning Ida Dalem Nusa kari anganggon idep ala, amatining wong tanpa dosa, kagiyat manih Ida Dalem Watu Renggong, pacang memaksa kayun Ida, pacang mademang Dalem Nusa, lawut Ida Dalem Watu Renggong, angambil senjata keris sane luwih, di gelis Ida memargi, kairing dening rabin Idane, lawut sampun rawuh Ida ring jagat Nusa Ped, raris Ida Dalem Watu Renggong nawuhin Ida Dalem Nusa saking sisi diwangan, tanpajemugaujar Ida Dalem Watu Renggong, kagiyat Ida anebek Dalem Nusa, saha sahasa Ida nebek Dalem Nusa, nanging tansida bingluh Dalem Nusane, ngantos maganti – ganti sanjata luwih jati, nanging taler Ida Dalem Nusa tansida pejah dening sanjata luwih ika, dados meweh Ida Dalem Watu Renggong, dwaning Ida tansida pacang ngemademang Ida Dalem Nusa, raris wenten atur rabin Ida, ri jeng rabin Idane, taler sekadi tityang meweh, dwaning saluiring sanjata luwih sami tan prasida antuk amejah, Ida Dalem Watu Renggong sayan – sayan lesu sumitan Idane, tur tan sah mapikayun ring sajeroning ajnyana, riantukan Ida Dalem Nusa nenten presida kapejah, kagiyat matur rabin Ida Dalem Watu Renggong, puniki tityang polih merupa caling, polih tityang ring Besakih, daweg tityang tangkil sareng beli ring Besakih, indayang puniki anggen mademang Ida Dalem Nusa,

dadi sekadi langsuh pesawur Ida Dalem Watu Renggong, Ih adi kalingke merupa kene ya pacang nyidayang luglud, ane sedeng sanjata keris ane madan uttama luwih, ya tusing nyidayang kelet, apa kalingke marupa kene, dados      manih rabin Ida Dalem Watu Renggong matur alus tur banban, Ih beli indayang niki ambil, anggen mademang ipun Dalem Nusane, yan taler tan nyidayang napi becik antuk beli ngawonin, raris Ida Dalem Watu Renggong angambil caling ika, calinge ika pacang anggen Ida tategarang anebek Ida Dalem Nusane, riwawu Ida Dalem Watu Renggong pacang ngesahasa nebekang, lawut kacingak Ida Dalem Nusa, sadereng Ida Dalem Watu Renggong nebekang, raris Ida Dalem Nusa Pejah, ng, dados sami Ida matemahan dadi wong sunia, sami dados tan kepanggih, marupa sunia, ng, kairing antuk Bhuta Bhuti, Kala Kali, I Bala Samar, I Ratu Gede Macaling, Ida Dalem Nusa, I Papak Badeng ring Ped, Ida mula duke dumun, mendadi sayan tenget jagat Nusa Penidane kabeh, rawuh mangkin mula sangkaning Ida angawe gering panes tis, grah mrapah, gering grubug, ngutah mising, sadina – dina wong pejah, sangkan hana den sira manusa, matur piuning tur mapinunas Tirta Pakuluh, smi ring dina Kajeng Kliwon sira mapinunas, tur hana densira caruning sasih, maduluran matabuh rah, rikalaning magentos ikang sasih, anyelat 30 rahina matabuh rah, Iti Pangeling – eling ring jagat Nusa, ng, sangkaning hana ya mengaran jagat Ped, hana sangkaning kepaid ya magenah irika Ida Dalem  Dukut, tur pejah Ida Dalem Dukut taler kepaid – paid. Telas.

Klik disini: Di jual

http://files.quizsnack.com/iframe/embed.html?hash=qu86xwy8&wmode=transparent&t=1339262777&width=250&height=370

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: